EMPAT PILAR MPR

REPUBLIK INDONESIA

Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul- baris buat kepentingan bersama! (Pidato Bung Karno 1 Juni 1945)